….eta iri baten errealitatea.

Shibuya-ren pasabidea Jendez gainezka, betiko moduan. 

Shibuya-ren pasabidea  eta trena, jendez gainezka, betiko moduan.

Iri baten errealitatea

Shibuya

Shibuya-ren pasabidea Jendez gainezka, betiko moduan.