Elorrixo 1937’an

Elorrio, 1937′ ko Maiatzean.

Bertatik aterata.